Defense Minister Khaled al-Obeidi Removed

Defense Minister Khaled al-Obeidi Removed

Defense Minister Khaled al-Obeidi Removed